สติ๊กเกอร์ติดผนัง

พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดผนัง เรียนรู้อย่างเข้าใจ เมื่อต้องการจะตกแต่งสถานประกอบการหรือที่อยู่อาศัย จะมีความแตกต่างหรือไม่ ต้องติดตาม และที่ไม่ควรพลาดสำหรับการใช้งานสติ๊กเกอร์ภายนอกและภายใน นำมาใช้กับสายงานตกแต่งผนังได้หรือไม่ ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ควรเรียนรู้ไว้ รวมถึง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกสติ๊กเกอร์ติดผนังภายนอก และถ้าวันใด ต้องการจะตกแต่งผนังห้องครัว มีแนวทางน่าสนใจอย่างไร แอดมินมีสาระดี ๆ มาฝาก

สั่งพิมพ์สติ๊กเกอร์
สั่งพิมพ์สติ๊กเกอร์
สั่งพิมพ์สติ๊กเกอร์
สั่งพิมพ์สติ๊กเกอร์

สติ๊กเกอร์ติดผนัง / สติ๊กเกอร์ติดผนังปูน / สติ๊กเกอร์ติดผนังปูนภายนอก / สติ๊กเกอร์ติดผนังปูนภายใน / สติ๊กเกอร์ติดผนังกันแดด / สติ๊กเกอร์ติดผนังกันน้ำ / สติ๊กเกอร์ติดผนังตามแบบ / พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดภายนอก / พิมพ์สติ๊กเกอร์ตกแต่งออฟฟิศ / พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดกระจก / พิมพ์สติ๊กเกอร์ / พิมพ์สติ๊กเกอร์แผ่นใหญ่ / พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดปูน / พิมพ์สติ๊กเกอร์ตกแต่งห้องนอน / รับทำสติ๊กเกอร์

สติ๊กเกอร์ผนังตามแบบสำหรับสถานประกอบการ และที่อยู่อาศัย เหมือนหรือแตกต่าง

รูปแบบสติ๊กเกอร์ติดผนังมีผลต่อการนำมาใช้งาน ซึ่งสติ๊กเกอร์ที่ว่า มีทั้งสติ๊กเกอร์สำเร็จรูปและสติ๊กเกอร์ผนังตามแบบ หรือเรียกว่า “พิมพ์สติ๊กเกอร์วอลเปเปอร์” คือ ลูกค้าจะเตรียมไฟล์งาน ที่มีขนาดพอดีกับหน้างานที่จะนำไปติดตั้ง ทางบริษัทพิมพ์สติ๊กเกอร์ ก็มีหน้าที่เชคไฟล์งาน และพิมพ์ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ พิมพ์ลงบนสติ๊กเกอร์ PVC ที่มีให้เลือกคือ สติ๊กเกอร์ PVC เงา หรือ สติ๊กเกอร์ PVC ด้าน และสติ๊กเกอร์ที่นิยมนำมาพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดผนังคือ สติ๊กเกอร์ 3M โดยสติ๊กเกอร์สำเร็จรูป ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสติ๊กเกอร์ที่มีการนำมาใช้งานกันอย่างค่อนข้างแพร่หลาย ซึ่งสาเหตุที่ว่า มาจาก สติ๊กเกอร์สำเร็จรูปสามารถหาซื้อได้ง่าย จะซื้อจากร้านสติ๊กเกอร์หรือซื้อผ่านเว็บตัวแทนจำหน่าย ก็ทำเรื่องจัดซื้อได้ในทันที รอกระทั่งสินค้ามา แล้วค่อยนำมาตกแต่งผนัง

สำหรับสติ๊กเกอร์สำเร็จรูป การใช้งาน โดยส่วนใหญ่ มักจะติดตั้งสติ๊กเกอร์ด้วยตัวเอง ดังนั้น ก็จะได้ในส่วนของการประหยัดต้นทุน ไม่ต้องว่าจ้างช่างติดตั้งสติ๊กเกอร์ อีกทั้ง ยังครีเอทเองได้ว่า จะติดตั้งภาพประกอบสติ๊กเกอร์ดังกล่าวภายในสถานที่อย่างไร? โดยในเรื่องของเวลาจะทำการติดตั้งเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่ต้องรอพนักงาน

ในเรื่องของความสวยงามอยู่ที่มุมมองซึ่งในแต่ละคนนั้น ไม่เหมือนกัน แต่ทว่า  รับทำสติ๊กเกอร์ปูน จะเป็นสติ๊กเกอร์ที่หาซื้อได้ง่าย อีกทั้งยังติดตั้งด้วยตัวเองได้ ก็อาจเกิดข้อผิดพลาดบางประการขึ้นมาได้ ซึ่งข้อผิดพลาดที่ว่านั้น อาจจะเป็นในเรื่องของอายุกาว ใช้งานไปแล้วไม่ทนอีกทั้งยังทิ้งคราบกาวให้ได้ตามเช็ดทำความสะอาด ภายหลังต้องการจะลอกทิ้ง และเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับการสั่งซื้อสติ๊กเกอร์ในรูปแบบสั่งตัดที่มีทีมออกแบบคอยให้คำแนะนำ ทั้งในเรื่องวัสดุ อายุกาว รวมถึงการติดตั้ง ย่อมดีกว่า

ความเหมือนหรือแตกต่างระหว่างสติ๊กเกอร์ผนังสถานประกอบการและที่อยู่อาศัย

 1. ความสวยงาม เป็นเรื่องที่เจ้าของสถานที่ทุกรูปแบบต่างให้ความสำคัญ ทั้งนี้เพราะ ความสวยงาม มีผลต่ออารมณ์และความรู้สึก ความสวยที่ว่า นำมาใช้เปลี่ยนบรรยากาศภายในสถานที่ดังกล่าว ให้มีมุมมองรวมถึงความรู้สึกร่วมระหว่างสถานประกอบการกับลูกค้าหรือผู้อาศัยให้มีความรู้สึกร่วมในเชิงบวก ไม่ว่าจะเป็น ความรู้สึกสบายใจ อยากจะเข้ามานั่ง สั่งซื้อสินค้ารวมถึงการเข้ามาใช้บริการสถานที่ดังกล่าว เพราะฉะนั้น ความสวยงามถึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับมุมมองในการตกแต่งผนังให้สวยอันเป็นวัตถุประสงค์แรกในการตกแต่งผนัง ไม่ว่าจะเป็น สถานประกอบการหรือที่อยู่อาศัย ในเรื่องความสวยงามนั้น ไม่แตกต่างกันเลย โดยความสวยงามของผนังดังกล่าว เกิดจากการเลือกวัสดุที่ใช่ รวมถึง ลวดลายสวย ๆ จากการคุยรายละเอียดกับทีมออกแบบ ทำอย่างไร สติ๊กเกอร์ถึงจะสวย โดดเด่น ซึ่งในประเด็นนี้ ทางร้านสติ๊กเกอร์แนะนำให้ได้ เพราะฉะนั้น ในส่วนของความสวยงาม ทั้งสถานประกอบการและที่อยู่อาศัย ค่อนข้างเหมือน ๆ กัน จะแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย ในเรื่องของภาพประกอบรวมถึงตัวอักษร เพราะถ้าเป็นสถานประกอบการ ลวดลายที่ว่า ต้องมีความเข้ากันได้กับสินค้าและบริการ ในขณะเดียวกัน ในกรณีที่เป็นบ้าน ลายสวย ๆ ควรเข้ากับสไตล์บ้านเท่านั้น แล้วจะได้มาซึ่งบรรยากาศดี ๆ น่าอยู่อาศัย ซึ่งมีเพียง พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดผนังตามแบบ หรือ พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดผนังปูน เท่านั้นที่ทำได้
 2. ภาพลักษณ์ในการพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดผนัง  ถ้าถามว่า ระหว่างสถานประกอบการกับที่อยู่อาศัย ภาพลักษณ์นั้นสำคัญพอ ๆ กันหรือเปล่า? คำตอบคือ ภาพลักษณ์ หมายถึง รูปแบบและลักษณะที่ดีที่จะทำให้ผู้พบเห็นเกิดความรู้สึกในด้านใดบ้าง ซึ่งถ้าเป็น “ภาพลักษณ์ที่ดี” ย่อมทำให้บังเกิดความประทับใจในหมู่ผู้พบเห็นจนอยากติดต่อเข้ามาเพื่อการใดการหนึ่ง และภาพลักษณ์ที่ว่า โดยส่วนใหญ่แล้ว มักนำมาใช้กับสถานประกอบการมากกว่าที่อยู่อาศัยที่เน้นตกแต่งเพื่อความสวยงามถามว่า “ภาพลักษณ์” สำคัญต่อสถานประกอบการมากกว่าที่อยู่อาศัย เหตุผลง่าย ๆ นั่นก็คือ สถานประกอบการที่มีภาพลักษณ์ที่ดี ย่อมนำมาสู่ การนำมาซึ่งความรู้สึกดี ๆ ให้บังเกิดขึ้นในหัวใจของลูกค้าจนเจ้าของกิจการต้องตัดสินใจสั่ง พิมพ์สติ๊กเกอร์ตกแต่งออฟฟิศ มาใช้งาน ซึ่งก็ค่อนข้างได้ผลพอสมควร ทำให้ลูกค้า walk in มาใช้บริการได้ไม่ยาก ซึ่งสำหรับผู้ประกอบการแล้ว การตกแต่งผนังมีวัตถุประสงค์หลักนั่นก็คือ ความอยู่รอดของสถานประกอบการ ซึ่งทุกปัจจัยต้องนำมาพิจารณาร่วมกัน แตกต่างจากที่อยู่อาศัยที่ไม่ได้เน้นในเรื่องของ “ภาพลักษณ์” ทว่า ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว
สั่งพิมพ์สติ๊กเกอร์
สั่งพิมพ์สติ๊กเกอร์
สั่งพิมพ์สติ๊กเกอร์
สั่งพิมพ์สติ๊กเกอร์
สั่งพิมพ์สติ๊กเกอร์
สั่งพิมพ์สติ๊กเกอร์
สั่งพิมพ์สติ๊กเกอร์
สั่งพิมพ์สติ๊กเกอร์

สติ๊กเกอร์ติดผนังภายนอกกันน้ำ นอกเหนือจากพิมพ์สติ๊กเกอร์ตกแต่งผนัง ใช้กับงานประเภทใดได้อีกบ้าง

พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดผนัง เป็นอีกหนึ่งทางเลือก นำมาใช้ทดแทนวัสดุตกแต่งจำพวกวอลเปเปอร์ที่มีราคาสูงกว่า ทว่าความสวยงามนั้น ไม่ได้แตกต่าง อันเกิดจากความหลากหลายของสติ๊กเกอร์ที่มีให้เลือกมากขึ้น ทั้งสติ๊กเกอร์สำเร็จรูปและสติ๊กเกอร์ไดคัท จะติดตั้งเองหรือจะว่าจ้างช่างติดตั้ง ได้ทั้งนั้นในเรื่องความสวยงาม ไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์สำเร็จรูปหรือสติ๊กเกอร์ไดคัท เมื่อนำมาตกแต่งผนัง ความสวยงามนั้นพอ ๆ กัน ทว่า สติ๊กเกอร์ไดคัทจะได้ในส่วนของการนำมาใช้แก้ปัญหาในเรื่องของพื้นที่ได้ ในขณะที่สติ๊กเกอร์สำเร็จรูปไม่สามารถทำได้ เพราะไม่ได้สั่งตัดเพื่อเข้ามาแก้ปัญหาในเรื่องของพื้นที่เหมือนสติ๊กเกอร์ตามแบบสำหรับวัสดุที่จะนำมาใช้งาน ในเคสของการสั่งตัดตามแบบ มักเป็นสติ๊กเกอร์พีวีซีแล้วสติ๊กเกอร์กันน้ำล่ะ ? นอกเหนือจากการนำมาใช้ตกแต่งผนังกระจก ยังมีในเรื่องใดอีกบ้าง ที่น่าสนใจ ตามแอดมินมาร่วมวิเคราะห์ไปพร้อมกัน

 •  ป้ายโฆษณา นอกเหนือจากการนำ สติ๊กเกอร์ติดผนังกันน้ำ มาใช้ตกแต่งผนังกระจกตรงบริเวณทางเข้าออก จากคุณสมบัติเด่นของสติ๊กเกอร์ ที่ช่วยในเรื่องของการกันความชื้น สามารถนำมาใช้ ทำป้ายสติ๊กเกอร์โฆษณาสินค้า ซึ่งแบ่งออกเป็น ป้ายสติ๊กเกอร์โฆษณาสินค้ากลางแจ้ง ลุกค้าสามารถหาร้าน ทำป้ายสติ๊กเกอร์ใกล้ฉัน ที่เห็นเด่น ๆ ได้แก่ ป้ายคัทเอาท์ขนาดใหญ่ตรงทางด่วน ป้ายโฆษณาสินค้าตามริมถนนหนทางต่าง ๆ ไปจนถึง ย่านชุมชน ตลาดนัด ซึ่งป้ายโฆษณาประเภทนี้ ต้องเผชิญความชื้นโดยตรง ดังนั้น สติ๊กเกอร์กันน้ำถึงเหมาะสมนำมาใช้ผลิตป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เพื่อโปรโมทสินค้าในส่วนของป้ายโฆษณาในที่ร่ม เช่น ตรงบริเวณทางเข้าออกร้าน ก็ยังมีความเสี่ยงที่จะโดนความชื้นได้ ดังนั้น สติ๊กเกอร์กันน้ำ ถือว่าตอบโจทย์ในการทำป้ายโฆษณาภายในที่ร่มมากที่สุด เพื่อที่ว่า ทั้งภาพประกอบและข้อความจะสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างตรงไปตรงมา
 • ฉลากสินค้า หรือ พิมพ์ฉลากสินค้า มีสินค้าหลายชนิด จำต้องอาศัยตู้แช่สินค้า เราสามารถนำสติ๊กเกอร์มาติดตู้แช่สินค้า หรือเรียกว่า “พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดตู้” โดยมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อ การยืดอายุและคุณภาพของสินค้าให้เหมือนกับวันแรกที่ทำการส่งมอบ ดังนั้น สติ๊กเกอร์สำหรับสินค้าในหมวดหมู่นี้ ถึงต้องมีคุณสมบัติในเรื่องของการทนความชื้นได้ เพื่อที่ว่า ความสวยงามรวมถึงความคมชัดจะยังคงไว้สื่อสารให้เกิดการรับรู้ร่วมกันได้ในกลุ่มผู้ซื้อสินค้าและใช้บริการ แล้วถึงจะเกิดคุณค่าทั้งในส่วนของลูกค้าไปจนถึง ผู้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์
 • รถขนสินค้า มีหน้าที่ขนสินค้าจากต้นทางที่เป็นผู้ผลิตมาส่งลูกค้าที่อยู่ตรงปลายทาง ไม่ว่าจะเป็น ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายของชำทั่ว ๆ ไป ห้างค้าปลีก ห้างค้าส่งขนาดใหญ่ ดังนั้น รถขนส่งดังกล่าวจะเป็นรถที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะไม่เผชิญความชื้นเลยนั้น เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ดังนั้น ความเป็นไปได้ในการนำสติ๊กเกอร์กันน้ำมาใช้งานร่วมกันกับสติ๊กเกอร์ประเภทอื่น ๆ ถึงเป็นเรื่องจำเป็น เพื่อคงไว้ซึ่งภาพประกอบรวมถึงข้อความที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท หลายๆหน่วยงานนิยบมนำสติ๊กเกอร์มาติดรถ หรือเรียกว่า “พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดรถ” เพราะเป็นการสร้างแบรนด์โฆษณาที่ไม่ต้องจ้างการทำการตลาด แค่มีรถ ก็สามารถนำรถมา “พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดรถโฆษณา”
สั่งพิมพ์สติ๊กเกอร์
สั่งพิมพ์สติ๊กเกอร์
สั่งพิมพ์สติ๊กเกอร์
สั่งพิมพ์สติ๊กเกอร์

ความเป็นไปได้ในการนำสติ๊กเกอร์ PVC มาใช้กับสายงานตกแต่ง

ความหลากหลายของสติ๊กเกอร์นำมาซึ่งรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป และความแตกต่างที่ว่านั้น นำพาซึ่งสีสันของการนำสติ๊กเกอร์มาใช้งาน ซึ่ง สติ๊กเกอร์แต่ละแบบ จะมีจุดเด่นที่เหมือนบ้าง ไม่เหมือนกันบ้าง แต่บางอย่างนำมาใช้งานร่วมกันได้ ซึ่งแอดมินจะขอยกตัวอย่างสติ๊กเกอร์พีวีซี สามารถนำมาใช้กรุผนังตกแต่งทั้งงานภายในภายนอก นำมากรุผนังปูน รวมถึงผนังกระจกก็ยังได้ ถือว่าเป็นการนำมาใช้งานร่วมได้อย่างลงตัว เหมาะสมและไม่เพียงแค่สติ๊กเกอร์พีวีซีที่ถูกนำมาใช้งานร่วมกับผนังในเกือบทุกประเภทได้ แม้แต่สติ๊กเกอร์สูญญากาศเอง การใช้งานนั้น ได้ทั้งในเรื่องของการตกแต่งผนังกระจก เพื่อทำการโปรโมทสินค้า รวมถึง การนำมาใช้งานทางด้านกฎหมาย ซึ่ง ก็ถือว่า เป็นการใช้ร่วมที่ค่อนข้างครอบจักรวาลในส่วนของสติ๊กเกอร์ PVC ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสติ๊กเกอร์ที่ค่อนข้างมีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในชีวิตประจำวัน ทั้งในเรื่องลดความร้อนภายในที่อยู่อาศัย ไปจนถึง ลดความร้อนที่จะเกิดขึ้นได้ในrพิมพ์สติ๊กเกอร์ตกแต่งออฟฟิศ  พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดผนังห้างสรรพสินค้า หน่วยงานราชการ และโทนสีที่นึกถึงย่อมหนีไม่พ้น โทนสีเขียว โทนสีน้ำตาล และโทนสีขาว จนลืมนึกไปว่า นอกจากใช้กันแดดแล้ว ในเรื่องความเป็นไปได้ในสายงานตกแต่ง มีการนำมาใช้กรุผนังกันกี่เปอร์เซ็นต์?

การนำสติ๊กเกอร์ PVC มาใช้กับสายงานตกแต่ง

 1.  ลวดลายที่มีความหลากหลายมากขึ้น การนำสติ๊กเกอร์กันแดดมาใช้กับงานตกแต่ง ในปัจจุบัน ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความเป็นไปได้สูง ทั้งนี้เพราะ ลวดลายในสติ๊กเกอร์กันแดด มีรูปแบบและปริมาณที่มากขึ้น ส่งผลทำให้ เจ้าของสถานที่สามารถนำสติ๊กเกอร์ดังกล่าวมาใช้ตกแต่งกระจกธรรมดา ให้ดูมีลูกเล่นขึ้นมาได้ และเมื่อนั้น กระจกที่ว่า ก็จะดูโดดเด่นมากพอที่จะเปลี่ยนบรรยากาศเดิม ๆ ให้ดูน่ามองขึ้นมาได้ และยิ่งลวดลายดังกล่าว มีความเข้ากันได้กับสไตล์บ้านหรือเข้ากันได้กับรูปแบบสถานประกอบการ สิ่งที่จะได้รับนั่นก็คือ ความสวยที่น่ามองในทุกองศาจนไม่อยากละสายตาไปจากสิ่งที่เห็นตรงหน้า ดังนั้น การพัฒนาลวดลายอย่างไม่หยุดยั้งในส่วนของสติ๊กเกอร์กันแดด นำมาช่วยเสริมในเรื่องของการตกแต่งร่วมกับวัสดุอื่น ๆ ภายในสถานที่นั้น ๆ
 2. โทนสี สติ๊กเกอร์กันแดด ไม่ได้มีแค่โทนสีเดียวอย่างที่เข้าใจ ทว่า ในปัจจุบัน สติ๊กเกอร์กันแดดมีความน่าสนใจมากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของโทนสี ได้มีการเพิ่มมากขึ้น เพื่อการใช้งานที่หลากหลาย และตัวโทนสีที่แตกต่างกันนี่เอง มีผลต่อการนำมาใช้ในสายงานตกแต่งนั่นก็คือ การใช้งานร่วมกันระหว่างสติ๊กเกอร์กันแดดโทนสีต่าง ๆ ควบคู่ไปกับสติ๊กเกอร์พีวีซีและวัสดุตกแต่งประเภทอื่น ๆ ซึ่งถ้าเลือกโทนสีที่ไปด้วยกันได้กับรูปแบบงานตกแต่ง เชื่อว่า บรรยากาศภายในสถานประกอบการรวมถึงที่อยู่อาศัยจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและน่ามองขึ้นมาได้ไม่ยากเลย ดังนั้น ไม่ว่าโทนสีสติ๊กเกอร์จะเป็นสีใด ถ้านำการออกแบบเข้ามาช่วย ก็จะได้ในเรื่องความสวยงามเช่นเดียวกัน
 3. การใช้งานตกแต่งเข้าช่วย จะนำ สติ๊กเกอร์ติดผนังกันแดดมาใช้งาน มีความจำเป็นต้องใช้การออกแบบเข้าช่วย ซึ่งไอเดียต่าง ๆ นั้น หาได้จากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับสายงานตกแต่งได้เลย หรือ ถ้าได้สั่งสติ๊กเกอร์กับทางร้าน ขอคำแนะนำหรือให้ช่างติดตั้งเข้าไปตกแต่งผนังที่ร้าน รับประกัน สวยงามน่ามองขึ้นมาได้อย่างไม่น่าเชื่อ ซึ่งคำว่า การใช้งานตกแต่งเข้าช่วย หมายถึงผนังตรงไหนมีปัญหา มีความจำเป็นต้องตกแต่งเพิ่มเติม ทำอย่างไรถึงจะสวยขึ้นมาได้ งานออกแบบแก้ปัญหาดังกล่าวได้ เลยเป็นเหตุผลที่ว่า ทำไมสติ๊กเกอร์กันแดดถึงสามารถนำมาใช้งานร่วมกับวัสดุตกแต่งอื่น ๆ ได้

การจะเลือกสติ๊กเกอร์สำหรับผนังภายนอก ดูจากอะไร

 การใช้งานสติ๊กเกอร์ ถ้าแบ่งตามพื้นที่ติดตั้ง เด่น ๆ เห็นจะเป็นผนังตกแต่งภายใน  เป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างสำคัญ เมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกค้าต้องการซื้อสินค้าและบริการ บรรยากาศในภาพรวมควรจะน่ามอง จนลูกค้าเกิดความประทับใจ ซึ่งในเรื่องดังกล่าว ย่อมหนีไม่พ้นการนำวัสดุแต่ละชนิดมาตกแต่งผนัง และที่ผู้ประกอบการนึกถึง ย่อมหนีไม่พ้นลวดลายสติ๊กเกอร์สวย ๆผนังตกแต่งภายนอก เรียกได้ว่า เป็นการนำสติ๊กเกอร์มาแต่งหน้าทาปากเพื่อให้ได้มาซึ่งความโดดเด่นในสถานที่ดังกล่าว วัตถุประสงค์ มีไว้เป็นด่านแรกในการเชิญชวนให้ลูกค้าแวะผ่านเข้ามาซื้อสินค้าและบริการโครงสร้างต่าง ๆ จำพวกหน้าต่าง ประตู ทั้งในแง่ประโยชน์ใช้สอย เช่น การนำมาลดความร้อนที่จะบังเกิดขึ้นภายในร้าน การนำมาพรางการมองเห็นจากบุคคลภายนอก เป็นต้น ทว่า ในเรื่องความสวยงาม ก็มาควบคู่กันไปพร้อมกัน ซึ่งสินค้าในหมวดสติ๊กเกอร์กันแดด มักมาพร้อมลวดลายให้เลือกสรรงานกลางแจ้งทุกประเภท คงเห็นกันมามากแล้วตามถนนหนทางรวมถึงสถานที่ชุมชนต่างๆ ซึ่งจะมาในลักษณะของป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ เป็นต้น

พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดผนัง / สติ๊กเกอร์ติดผนังปูน / พิมพ์สติ๊กเกอร์วอลเปเปอร์ / พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดปูน / พิมพ์สติ๊กเกอร์แผ่นใหญ่ / พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดภายนอก / พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดภายใน / พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดยิปซัมบอร์ด / สติ๊กเกอร์ไดคัทติดผนัง /Sticker ติดผนังภายในแต่งร้าน

สั่งพิมพ์สติ๊กเกอร์
สั่งพิมพ์สติ๊กเกอร์
สั่งพิมพ์สติ๊กเกอร์
สั่งพิมพ์สติ๊กเกอร์

เรื่องที่นำมาใช้พิจารณาเลือกสติ๊กเกอร์ผนังภายนอก

 • ลวดลาย ว่ากันว่า ลวดลายสติ๊กเกอร์ที่มีมากขึ้นนั้น ทำให้เจ้าของสถานประกอบการตัดสินใจไม่ถูกว่า ท้ายที่สุดแล้ว ควรจะเลือกสติ๊กเกอร์รูปแบบใด วันนี้แอดมินมีข้อคิดดี ๆ ในการเลือกลวดลายสติ๊กเกอร์มาฝาก นั่นก็คือ ก่อนจะเลือกสติ๊กเกอร์ ให้ดูในเรื่องของสไตล์สถานประกอบการรวมถึงที่อยู่อาศัยเสียก่อนว่า เป็นรูปแบบใด จากนั้น ถึงค่อยมาเลือกลวดลายสติ๊กเกอร์ แล้วถึงจะได้ลายสวย ๆ เข้ากับสถานประกอบการได้ไม่ยากทว่า ในเจ้าของสถานประกอบการบางราย ก็คงคิดไม่ออกอยู่ดีแม้จะรู้ว่า concept ภายในร้าน เป็นสไตล์ใด? แนะนำให้ดูแนวทางการตกแต่งจากร้านหรือสถานประกอบการที่มีรูปแบบใกล้เคียง หรือ หาข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ ก็คงได้ไอเดียกลับมาไม่ยาก และท้ายสุดแล้ว ขอคำแนะนำจากร้านสติ๊กเกอร์เกี่ยวกับการนำ ร้านพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดผนังปูนภายนอก มาใช้งาน ซึ่งทางร้านที่มีประสบการณ์มากกว่า สามารถให้แนวทางในการเลือกได้ดีกว่า พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดผนังปูนไม่จำเป็นต้องติดชิ้นใหญ่ เราสามารถทำสติ๊กเกอร์ไดคัท มาตกแต่งผนังปูน ได้ช่นกัน จำทำสติ๊กเกอร์ไดคัทการ์ตูน หรือ สติ๊กเกอร์ไดคัทตัวอักษร ก็ได้
 • รูปแบบ ในที่นี้หมายถึง ลักษณะสติ๊กเกอร์ที่จะนำมาใช้ตกแต่งผนังภายนอก ควรเป็นรูปแบบใด โดยแบ่งออกเป็น สติ๊กเกอร์ขนาดใหญ่ เหมาะสมนำมาใช้ตกแต่งในเรื่องความสวยงาม ทำผนังให้ดูน่ามองมากยิ่งขึ้นรูปแบบต่อมา จะเป็นการไดคัทสติ๊กเกอร์ ออกมาเป็นลวดลายที่ได้ตามความต้องการเจ้าของสถานประกอบการ เพื่อที่ว่า จะได้นำมาช่วยแก้ปัญหาพื้นที่มีในบางจุด รวมถึง ความแตกต่างตามบุคลิกสินค้ารวมถึงเจ้าของสินค้าที่จะไปปรากฎบนสติ๊กเกอร์ ทำให้ผนังภายนอก โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์จนลูกค้าอยากเข้ามาใช้บริการซ้ำๆ
 • ราคา เป็นเรื่องที่นำมาใช้พิจารณาก่อน พิมพ์สติ๊กเกอร์ติดผนังด่วน เช่นเดียวกันว่า ควรเลือกสติ๊กเกอร์ประเภทนี้มาใช้งานหรือไม่ หรือจะตกแต่งผนังด้วยวัสดุตกแต่งประเภทอื่น ๆ ทว่า สำหรับใครที่ต้องการจะประหยัดงบขึ้นมาจริง ๆ สติ๊กเกอร์คือคำตอบ ทั้งนี้เพราะ สติ๊กเกอร์เป็นวัสดุตกแต่งที่มีราคาถูกที่สุดแล้วเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับวัสดุตกแต่งประเภทอื่น ๆ

 แนวคิดในการนำสติ๊กเกอร์ตกแต่งผนังปูนภายในร้านอาหาร ทำอย่างไรถึงจะเด่น

 ในกรณีที่สถานประกอบการเป็นร้านอาหารกึ่งคาเฟ่ มาครบทั้งอาหารตามสั่งประเภทต่าง ๆ เครื่องดื่ม และเบเกอรี ยิ่งมีความจำเป็นต้องนำสติ๊กเกอร์มาช่วยสร้างบรรยากาศให้กับผนังภายในมากกว่าสถานประกอบการแบบอื่น ๆ ทั้งนี้เพราะ โทนสีและลวดลาย มีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของลูกค้า ถ้าผนังตกแต่งภายในมีรูปแบบและสไตล์การตกแต่งที่เข้ากับรูปแบบร้านรวมถึง ความอินเทรนด์เข้ากับยุคสมัยหรือมีความเป็นสากล นั่นหมายถึง โอกาสที่ลูกค้าจะประทับใจ ย่อมมีความเป็นไปได้สูงกว่า การปล่อยผนังโล่ง ๆ ไม่มีการตกแต่งใด ๆ ทั้งสิ้นซึ่งถ้าเป็นร้านอาหารกึ่งคาเฟ่ การจะนำสติ๊กเกอร์หรือวัสดุอื่น ๆ มาใช้งาน ตำแหน่งติดตั้งย่อมหนีไม่พ้นผนังภายในร้าน ผนังหลังเคาท์เตอร์รับออเดอร์รวมถึงรับชำระเงิน ซึ่งถ้าบริเวณดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดได้รับการตกแต่ง บรรยากาศย่อมเปลี่ยนไป ดูน่ามอง และน่านั่งและไม่เพียงแค่ การตกแต่งผนังภายในร้าน ในส่วนของผนังห้องครัว ทั้งแบบโอเพ่นหรือครัวปกติทั่ว ๆ ไป ก็มีความจำเป็นต้องนำสติ๊กเกอร์มาตกแต่งเพื่อเพิ่มบรรยากาศให้การปรุงอาหารนั้น เต็มไปด้วยความตั้งใจอันเกิดจากสภาวะอารมณ์ของเชฟที่กำลังทำอาหารเมื่อได้มองผนังตกแต่งสวย ๆ แล้วบังเกิดความอยากทำงานขึ้นมา

แนวทางในพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดผนังตกแต่งร้านอาหาร

 1.  ไม่ติดตั้งสติ๊กเกอร์ ตรงบริเวณใกล้แหล่งความร้อน การใช้งาน สติ๊กเกอร์ติดผนังปูน นั้นไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ผนังตกแต่งภายในเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป หากยังหมายรวมถึง ห้องครัวก็มีความจำเป็นเช่นเดียวกันที่ต้องนำสติ๊กเกอร์มาตกแต่งผนัง และยิ่งผนังดังกล่าวเป็นห้องครัว การใช้งานสติ๊กเกอร์ยิ่งต้องพิจารณาให้มาก ๆ ว่า มีตำแหน่งใดสามารถติดตั้งสติ๊กเกอร์ได้ และตำแหน่งใด ไม่สมควรนำสติ๊กเกอร์มาตกแต่ง และที่ควรหลีกเลี่ยงได้แก่ ตำแหน่งใกล้กับเตาไฟฟ้า เครื่องดูดควัน และไมโครเวฟ ทั้งนี้เพราะ ใช้งานไปสักพัก โอกาสที่กาวในสติ๊กเกอร์จะเสื่อมสภาพมีความเป็นไปได้สูงและจะหลุดร่อนลงมาในที่สุด
 2. ไม่ติดตั้งสติ๊กเกอร์ใกล้แหล่งความชื้น ในหัวข้อย่อยนี้ มีความสำคัญในแง่ของผู้ใช้งานสติ๊กเกอร์ทั่ว ๆ ไป ไม่ได้เน้นไปที่สติ๊กเกอร์กันน้ำ เวลาจะติดตั้ง สติ๊กเกอร์ติดผนังปูนภายใน หรือ พิมพ์สติ๊กเกอร์กันน้ำ ควรละเว้นตำแหน่งติดตั้งที่ใกล้กับความชื้น เช่น ใกล้ซิงค์น้ำ เป็นต้นในส่วนของตำแหน่งติดตั้งที่น่าสนใจภายในห้องครัว ได้แก่ ผนังตรงบริเวณตู้แขวนที่มีไว้เก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้อง ผนังตรงบริเวณโซนวางของแห้ง เป็นต้น เหตุผลง่าย ๆ ทั้งนี้เพราะ ตำแหน่งติดตั้งดังกล่าวไกลจากความร้อนและความชื้น โอกาสที่สติ๊กเกอร์จะเสื่อมสภาพเร็วกว่ากำหนด มีความเป็นไปได้สูง อีกทั้งการนำสติ๊กเกอร์มาใช้งาน มีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกระหว่างกำลังทำกิจกรรมภายในห้องครัว ทั้งนี้เพราะ สติ๊กเกอร์ที่ว่า ทำให้ผนังห้องครัวดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาได้ และเมื่อนั้น ผู้ที่มีส่วนร่วมภายในห้องครัวจะเกิดความรู้สึกอยากจะทำกิจกรรมต่าง ๆ 

 สติ๊กเกอร์ติดผนังไม่ว่าการใช้งานจะเป็นแบบใด สิ่งที่เจ้าของสถานประกอบการรวมถึงเจ้าของบ้านจะได้กลับมานั่นก็คือ ผนังที่สามารถนำมาใช้ต่อยอด สร้างคุณค่าให้เกิดขึ้น ทั้งในแง่ สร้างการรับรู้ร่วมกันระหว่างผู้ใช้งานกับลูกค้า ความสวยงามน่าอยู่อันเกิดจากบรรยากาศที่เปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม เพราะฉะนั้น การนำสติ๊กเกอร์มาตกแต่งผนัง ถึงเต็มไปด้วยประโยชน์มากมาย ดังนั้น ใครที่กำลังลังเลอยู่ระหว่างตัดสินใจว่า ควรจะใช้สติ๊กเกอร์ตกแต่งผนังดีหรือเปล่า? บอกเลย ห้ามพลาด สติ๊กเกอร์สวย ๆ ไม่ได้มีเพียงแค่รูปแบบเดียว หากความหลากหลายที่ว่านั้น นำมาซึ่งความแตกต่างจนโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ขึ้นมาได้

สั่งพิมพ์สติ๊กเกอร์
สั่งพิมพ์สติ๊กเกอร์
สั่งพิมพ์สติ๊กเกอร์
สั่งพิมพ์สติ๊กเกอร์